Wij zijn een schietsportvereniging met ruim 450 leden die in Nieuwe Pekela bezig zijn met deze fascinerende hobby/sport. Er zijn verschillende mogelijkheden om te kunnen schieten. Allereerst kun je schieten met kogelgeweren en zogenaamde vuistvuurwapens. Daarnaast kun je ook kleiduivenschieten met een hagelgeweer.

Het kogel schieten gebeurt in een afgesloten ruimte, de bunker, en het hagel schieten vindt plaats in de buitenlucht. In het eerste jaar wordt je begeleid in het veilig leren omgaan met een wapen en krijg je aanwijzingen om trefzeker te schieten. Het is een doe sport en eigenlijk geen kijksport.

Voor kogelschieten beschikt de vereniging over een 50 m baan en binnenkort ook over een 100 m baan.

 

Nieuw lid

Als nieuw lid ben je het eerste halfjaar aspirant, waarin je begeleid wordt in het leren schieten. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden. Na dat halve jaar wordt beoordeeld of je veilig met een wapen kunt omgaan en word je gewoon lid. Na een jaar gewoon lid mag je zelf een een wapen aanschaffen. Tot die tijd schiet je met een verenigingswapen en op de baan verkregen munitie.

 

Wat kost het?

Het lidmaatschap bedraagt voor het eerste halfjaar € 160,00 (eenmalig) voor administratiekosten, schietpaspoort e.d. (tot 1 januari € 150) Daar is bij inbegrepen de door de vereniging af te dragen contributie van € 42,50 voor de KNSA en het entreegeld voor de KNSA, ook € 42,50. Voor jongeren gelden andere, aanzienlijk lagere bedragen. De KNSA www.knsa.nl is een landelijke organisatie waarbij de vereniging  is aangesloten en waardoor je verzekerd bent als sportschutter. Na 1 juli is het KNSA-lidmaatschap de helft goedkoper. 

Na dat eerste half jaar waarin je aspirant-lid bent, volgt een beoordeling. Leden kunnen in die periode eventueel opmerkingen aangaande jouw persoon aan het bestuur doen toekomen. Vulpes kent een eenmalig entreebedrag van € 50,-. ( niet voor junioren). Daarnaast betaal je per resterend kwartaal € 35,00. Een rondje kogel schieten kost per 25 kogelschoten klein kaliber incl. munitie € 13,50 (ledenprijs)

Een rondje kleiduivenschieten 25 schoten kost € 18,75 (ledenprijs) incl. munitie. Daarbij is het gebruik van een verenigingswapen inbegrepen.

In de volgende jaren van je lidmaatschap als lid bedraagt de contributie  € 170,- (incl KNSA contributie), lager voor junioren. Zodra je over een verlof en dus een wapen beschikt, kun je zelf extern munitie aanschaffen, dat is goedkoper dan de ter beschikking gestelde munitie op de baan.

 

Hoe word ik lid?

Je neemt contact op met Klaas Westra (secretaris) 06 – 29535454 of je komt langs op de schietbaan op zondag. Voor de zekerheid bel of app  je hem eerst even.

Hij verstrekt je een aanvraagformulier voor een VOG, speciaal voor een schietsportvereniging. Met dat aanvraagformulier ga je naar de gemeente. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €  40,-.

Zodra je het VOG hebt ontvangen meld je je weer bij de secretaris, telefonisch of app met het VOG,  2 pasfoto’s en je ID en je IBAN. Jongeren onder 18 jaar onder begeleiding van een ouder/verzorger. Lever daarbij altijd twee pasfoto’s in.

Momenteel kent SV Vulpes Vulpes een ledenstop. Toelating is echter mogelijk na een gesprek met het bestuur.

 

KNSA juniorleden.

Afhankelijk van je leeftijd ben je junior-lid tot en met het jaar waarin je 21 wordt. Je betaalt een lagere afdracht aan de KNSA, afhankelijk van je leeftijd ben je A, B of C junior. Als junior betaal je geen entreegeld bij de overgang van aspirant-lid naar hoofdlid.

 

Jachtopleiding

Voor leden verzorgt de vereniging de jachtopleiding, daartoe gemachtigd door de Stichting Jachtopleidingen Nederland, voor het deel praktijk hagelschieten. Voor het kogelschieten zal dit het geval zijn als de 100 m baan gereed is.